Blændevisning

stillbillede, film

Mens du trykker og holder på den tast, som du tildelte [Blændevisning] -funktionen til, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.] → indstil [Blændevisning]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Blændevisning] blev tildelt til.

Tip!

  • Selvom du kan ændre blændeværdien under forhåndsvisningen, bliver motivet muligvis defokuseret, hvis du vælger en lysere blænde. Vi anbefaler, at du justerer fokuseringen igen.