AF-overg.hastig.

film

Indstiller den hastighed, med hvilken fokuspositionen flyttes, når målet for autofokus skiftes under filmoptagelse.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-overg.hastig.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

7 (hurtig)/6/5/4/3/2/1 (Langsom):
Vælg en hurtigere værdi for at fokusere hurtigere på motivet.
Vælg en langsommere værdi for at fokusere mere jævnt på motivet.

Tip!

  • Du kan bruge funktionen berøringsfokus til bevidst at overføre AF.