Berøringsfølsomhed

stillbillede, film

Indstiller følsomheden for berøringsbetjeningen.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berøringsfølsomhed] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Følsom:
Berøringsresponsiviteten er bedre end med [Standard].
Standard:
Indstiller berøringsfølsomheden til normal.

Tip!

  • Hvis du ønsker at deaktivere berøringsbetjeninger på skærmen, skal du indstille [Brug touchscreen] til [Fra].

Bemærk!

  • Selvom berøringsfølsomheden er indstillet til [Følsom], reagerer berøringspanelet/-pladen muligvis ikke korrekt afhængigt af de anvendte handsker.