RAW-filtype

stillbillede

Vælger filtypen for RAW-billeder.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][RAW-filtype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Komprimeret:
Optager billeder i komprimeret RAW-format. Billedets filstørrelse vil være ca. halvdelen af det med [Ukomprimeret].
Ukomprimeret:
Optager billeder i ukomprimeret RAW-format. Når der er valgt [Ukomprimeret] for [RAW-filtype], vil billedets filstørrelse være større, end hvis det blev optaget i komprimeret RAW-format.

Bemærk!

  • Når der er valgt [Ukomprimeret] for [RAW-filtype], skifter ikonet på skærmen til (RAW). (RAW) vises også, mens der afspilles et billede, som er optaget i ukomprimeret RAW-format.