Slet alt

stillbillede, film

Du kan slette alle de menupunkter, der er tilføjet til (Min menu) i MENU.

  1. MENU (Min menu) → [Min menu-indst.][Slet alt].
  2. Vælg [OK].