Import af rodcertificering til kameraet (Import. rodcertifikat)

Importerer et rodcertifikat, der er nødvendigt for at bekræfte en server fra et hukommelseskort. Brug denne funktion til krypterede kommunikationer under FTP-overførsel.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2010/h_zz/

  1. MENU (Netværk) → [Netværksfunktion][Import. rodcertifikat].