Søgning efter funktioner fra MENU

De viste MENU-punkter varierer afhængigt af tilstandsknappens position. I tabellen nedenfor er de tilstande, som hvert MENU-punkt vises i, angivet med stillbilled-/filmikonerne.

Illustration, der viser området for optagetilstande for stillbilleder og filmoptagetilstande på tilstandsknappen

stillbillede: Menupunktet vises, når tilstandsknappens position er indstillet til optagetilstandene for stillbilleder (A).

film: Menupunktet vises, når tilstandsknappens position er indstillet til filmoptagetilstandene (B).

stillbillede, film: Menupunktet vises, når tilstandsknappens position er indstillet til enten optagetilstandene for stillbilleder (A) eller filmoptagetilstandene (B).

  • Når tilstandsknappen er indstillet til 1, 2 eller 3 (Genkald kam.inds), bestemmes de viste menuposter af den tilstand, som er registreret til hvert enkelt registreringsnummer.

(Optagelse)-fane

Grupper stillbillede, film Menupunkter
Billedkvalitet stillbillede JPEG/HEIF-skift
stillbillede Filformat
stillbillede RAW-filtype
stillbillede JPEG-kvalitet
stillbillede HEIF-kvalitet
stillbillede JPEG-billedstr.
stillbillede HEIF-billedstør.
stillbillede Format
stillbillede, film Filformat
stillbillede, film Filmindstillinger
film S&H-motionindst.
film Proxyindstillinger
stillbillede, film Optagelse
stillbillede Lang ekspo.-SR
stillbillede Høj ISO SR
stillbillede HLG-stillbilleder
stillbillede Farverum
stillbillede, film Objektivkompen.
Medie stillbillede, film Formater
stillbillede, film Opt.medieindstil.: Priori. optagemedie
stillbillede, film Opt.medieindstil.: Optagetilstand
stillbillede, film Opt.medieindstil.: Auto. skift opt.medie
stillbillede, film Gendan billed-db.
stillbillede, film Vis plads p. medie
Fil stillbillede Fil-/mappeindst.
stillbillede Vælg REC-mappe
stillbillede Ny mappe
stillbillede IPTC-information
stillbillede Ophavsretsinfo.
stillbillede Skriv serienummer
film Filindstillinger
Optagetilstand film Eksponeringstilst.
film Eksponeringstilst.
film Ekspo.kontroltype
stillbillede, film Genkald kam.inds
stillbillede, film Hukom. kam.inds.
stillbillede, film Vælg medie
stillbillede Reg. specialopt.inds.
Fremfør.metode stillbillede Fremf.metode: Enkelt optagelse
stillbillede Fremf.metode: Kont. optagelse
stillbillede Fremf.metode: Selvudl. (enk.)
stillbillede Fremf.metode: Selvudl.(Kont.)
stillbillede Fremf.metode: Kontin. bracket
stillbillede Fremf.metode: Enkelt bracket
stillbillede Fremf.metode: Hv.b.bracketing
stillbillede Fremf.metode: DRO-bracket
stillbillede Bracketindstillinger
stillbillede Intervalopt.funk.
Lukker/Lydløs stillbillede, film Lydløs met.-indst.
stillbillede Lukkertype
stillbillede El. første luk.gardin
stillbillede, film Udløs u/obj.
stillbillede Udløs uden kort
stillbillede Anti-flicker-opt.
Lydoptagelse film Lydoptagelse
film Lydoptagelsesniveau
film Timing af lydudgang
film Reduktion af vindstøj
film Skolydsindstil.
film Lydniveauvisning
TC/UB film Time Code Preset
film User Bit Preset
film Time Code Format
film Time Code Run
film Time Code Make
film User Bit Time Rec
Billedstabiliser. stillbillede SteadyShot
film SteadyShot
stillbillede, film SteadyShot-just.
stillbillede, film Brændvidde
Zoom stillbillede, film Zoom
stillbillede, film Zoomområde
stillbillede, film Zoomhastig.
stillbillede, film Zoomhastig.
Optagevisning stillbillede, film Gitterlinjevisning
stillbillede, film Gitterlinjetype
stillbillede Live View-visn.indst.
film Vægtet visn. opt.
Markørvisning film Markørvisning
film Centermarkør
film Formatmarkør
film Sikkerhedszone
film Vejledningsramme

(Eksponering/Farve)-fane

(Fokus)-fane

(Afspil)-fane

(Netværk)-fane

(Opsætning)-fane

(Min menu)-fane

Bemærk!

  • Den rækkefølge, som menufanerne er angivet i her, afviger fra den faktiske visning.