Zoomområde (stillbillede/film)

stillbillede, film

Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

  1. MENU (Optagelse) → [Zoom][Zoomområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun optisk zoom:
Begrænser zoomområdet til den optiske zoom. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] til [M] eller [S].
Klar billedzoom :
Vælg denne indstilling for at anvende Klar billedzoom. Selvom zoomområdet overskrider den optiske zoom, forstørrer produktet billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse.
Digital zoom:
Når zoomområdet for Klar billedzoom overskrides, forstørrer produktet billeder maksimalt. Billedkvaliteten vil dog forringes.

Bemærk!

  • Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.