Rotation af et billede (Roter)

Roterer et optaget billede mod urets retning.

  1. Vis det billede som skal roteres, og vælg derefter MENU(Afspil) → [Rediger][Roter].
  2. Tryk på midten af kontrolhjulet.
    Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på midten.
    Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

  • Selvom du roterer en filmfil, vil den blive afspillet vandret på kameraets skærm eller søger.
  • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
  • Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.