Ny mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe.

Der kan gemmes op til 4.000 billeder i alt i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][Ny mappe].

Bemærk!

  • Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
  • Hvis [Optagetilstand] under [Opt.medieindstil.] er indstillet til andet end [Standard], oprettes der en ny mappe med et mappenummer som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer på begge hukommelseskortene, der er isat hukommelseskortåbningerne.
  • Hvis [Optagetilstand] under [Opt.medieindstil.] er indstillet til andet end [Standard], og der optages et billede, oprettes der muligvis en ny mappe automatisk.