SteadyShot (film)

film

Indstiller [SteadyShot]-effekt ved optagelse af film.

 1. MENU (Optagelse) → [Billedstabiliser.][SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Aktiv:
Giver en mere kraftfuld SteadyShot-effekt.
Standard:
Reducerer kamerarystelser under stabile filmoptagelsesforhold.
Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Bemærk!

 • Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
 • Hvis du ændrer indstillingen for [SteadyShot], ændres billedvinklen. Når [SteadyShot] er indstillet til [Aktiv], bliver billedvinklen smallere. Når brændvidden er 200 mm eller mere, anbefaler vi, at du indstiller [SteadyShot] til [Standard].
 • I de følgende situationer kan [Aktiv] ikke vælges:
  • Normal filmoptagelse:
   [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p] eller højere
  • Slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse:
   [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps] eller højere