Kont. m, smartphone

Indstiller tilstanden for tilslutning af kameraet til en smartphone.

  1. MENU (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Kont. m, smartphone] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kont. m, smartphone:
Indstiller, om kameraet skal tilsluttes til en smartphone vha. Wi-Fi. ([Til]/[Fra])
Tilslutning:
Viser den QR code eller det SSID, som anvendes til at tilslutte kameraet til en smartphone.
Altid tilsluttet:
Vælger forbindelsesmetoden mellem kameraet og en smartphone. ([Til]/[Fra])
Hvis dette punkt indstilles til [Til], behøver du ikke at udføre tilslutningsproceduren på kameraet de efterfølgende gange, når først du har tilsluttet kameraet til en smartphone. Hvis det indstilles til [Fra], vil kameraet kun tilslutte til en smartphone, når tilslutningsproceduren udføres.

Bemærk!

  • Hvis [Altid tilsluttet] indstilles til [Til], vil strømforbruget være større, end når det er indstillet til [Fra].