APS-C S35 (Super35mm)-optagelse (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller, om der skal optages i stillbilleder i et format svarende til APS-C og film i et format svarende til Super 35mm. Hvis du vælger [Til] eller [Auto], kan du anvende et objektiv dedikeret til APS-C-format på dette produkt.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][ Optagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager enten i et format svarende til APS-C eller et format svarende til Super 35mm.
Når [Til] er valgt, bliver billedvinklen ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet.
Auto:
Indstiller automatisk optagerækkevidden i henhold til objektivet.
Fra:
Optager altid billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format.

Bemærk!

  • Når du monterer et APS-C-kompatibelt objektiv og indstiller [ Optagelse] til [Fra], kan du muligvis ikke opnå de ønskede optageresultater.
  • Når du optager 4k-film, bliver [ Optagelse] deaktiveret og låst til [Fra].