JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

stillbillede

Vælger billedkvaliteten under optagelse af JPEG- eller HEIF-billeder.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ekstra fin/Fin/Standard:
Da komprimeringsgraden stiger fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduceres filstørrelsen i samme rækkefølge. Dette gør det muligt at optage flere filer på et hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.