Genkald kam.inds

stillbillede, film

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af dine foretrukne optagelsesindstillinger, som er registreret med [Hukom. kam.inds.].

  1. Indstil tilstandsknappen til 1, 2 eller 3 ( Genkald kam.inds).
  2. Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.
    • Du kan også genkalde registrerede tilstande eller indstillinger ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Optagetilstand][Genkald kam.inds].

Tip!

  • For at genkalde indstillinger som er registreret til hukommelseskortet, skal du indstille tilstandsknappen til 1, 2, 3 ( Genkald kam.inds), og derefter vælge det ønskede nummer ved at trykke på den venstre/højre side af kontrolhjulet.
  • Hvis du genkalder indstillinger registreret til hukommelseskortet, genkaldes indstillingerne fra hukommelseskortet i den åbning, som er specificeret i [Vælg medie]. Du kan bekræfte hukommelseskortåbningen ved at vælge MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Vælg medie].
  • Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

Bemærk!

  • Hvis du indstiller [Genkald kam.inds] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.