Billedfrek. f. søger (stillbillede)

Vis motivets bevægelser mere jævnt ved at justere billedhastigheden for søgeren under optagelse af stillbilleder. Denne funktion er praktisk ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse.

 1. MENU (Opsætning) → [Søger/Skærm][Billedfrek. f. søger] → ønsket indstilling.
  • Denne funktion kan tildeles til en tast efter eget valg vha. [Specialtastindstil.].

Detaljer om menupunkt

Standard:
Viser motivet med en normal billedhastighed på søgeren.
Høj:
Viser motivets bevægelser mere jævnt på søgeren.

Bemærk!

 • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Høj], er søgerens opløsning sænket.
 • Selv når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Høj], skifter indstillingen muligvis automatisk til [Standard] afhængigt af temperaturen af optagemiljøet og optageforholdene.
 • [Billedfrek. f. søger] er låst til [Standard] i de følgende tilstande:
  • Under afspilning
  • Under HDMI-tilslutning
  • Når temperaturen inde i kamerahuset er høj