Podczas odtwarzania

Poniżej przedstawiono okienko wyświetlacza podczas odtwarzania.

Uwaga

 • Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie.
 1. Wskaźnik stanu odtwarzania

  Pokazuje aktualny stan odtwarzania dyktafonu.

  : odtwarzanie

  : wyszukiwanie do tyłu (szybkie przewijanie do tyłu) / wyszukiwanie do przodu (szybkie przewijanie do przodu)

  : w trybie gotowości

  Jeśli szybkość odtwarzania zostanie zmieniona, szybkość DPC (Digital Pitch Control) będzie wyświetlana po prawej stronie lub .

 2. Informacje o pliku

  Informacje o odtwarzanym pliku.

  Pliki nagrane za pomocą dyktafonu są pokazywane w następujący sposób:

  : Nazwa pliku: data nagrania_czas nagrania.format pliku (np. 161010_0706.mp3)

  Pliki muzyczne są pokazywane w następujący sposób:

  : Tytuł utworu/Nazwa wykonawcy

 3. Czas, który upłynął

  Pokazuje czas aktualnego odtwarzania.

 4. Pasek postępu odtwarzania

  Pokazuje, jaka część pliku została już odtworzona.

 5. Numer pliku

  Pokazuje numer odtwarzanego pliku w formacie (aktualny numer pliku)/(całkowita liczba plików do odtworzenia).

 6. Wskaźnik Play Mode/Playback Range

  Brak wskaźnika: Normal (Play Mode)

  : Repeat (Play Mode)

  : 1 File Play (Play Mode)

  : 1 File Repeat (Play Mode)

  : Shuffle (Play Mode)

  : Shuffle Repeat (Play Mode)

  : Selected Range (Playback Range)

 7. Wskaźnik zabezpieczenia

  Pokazuje, że odtwarzany plik jest zabezpieczony.

 8. Wskaźnik akumulatora

 9. Numer znacznika ścieżki

  Pokazuje numer znacznika ścieżki, jeśli został dodany, aktualnego punktu odtwarzania.