Oprogramowanie Sound Organizer 2 zawiesza się podczas uruchamiania.

  • Kiedy komputer uzyskuje dostęp do dyktafonu, nie odłączaj żadnych kabli, ponieważ może to spowodować zakłócenia w operacjach wykonywanych na komputerze lub uszkodzenie danych.

  • Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem Sound Organizer 2 a innym sterownikiem lub aplikacją.