Nagrywanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Pliki muzyczne można tworzyć bez korzystania z komputera, nagrywając dźwięk/muzykę z urządzenia (magnetofonu, radia, telewizora itp.) podłączonego do dyktafonu.

Wskazówka

 • Jeśli głośność dźwięku wejściowego nie jest wystarczająca, podłącz kabel połączeniowy audio dyktafonu do gniazda słuchawek (minigniazdo stereofoniczne) na urządzeniu zewnętrznym, wyreguluj głośność urządzenia zewnętrznego, sprawdzając wskaźnik poziomu maksymalnego w oknie wyświetlacza dyktafonu.

 1. Kiedy dyktafon nie wykonuje żadnych operacji, podłącz urządzenie zewnętrzne () do gniazda (mikrofonu) na dyktafonie.

  Do połączenia gniazda wyjściowego audio (minigniazdo stereofoniczne) na urządzeniu zewnętrznym i gniazda (mikrofonu) na dyktafonie użyj kabla połączeniowego audio.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Ext. Input Setting”. Jeśli nie, wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” z menu HOME.

 2. Naciśnijlub, aby wybrać „Audio IN”, po czym naciśnij.
 3. Naciśnij przycisk REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie.
  pojawi się w oknie wyświetlacza, a dyktafon rozpocznie nagrywanie dźwięku z podłączonego urządzenia zewnętrznego.
 4. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu zewnętrznym.