Redukcja szumów podczas nagrywania (Recording Filter)

Dzięki funkcji Recording Filter można zredukować szumy podczas nagrywania.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Recording Filter” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „NCF(Noise Cut)” lub „LCF(Low Cut)”, po czym naciśnij.

  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:
Wyłączenie funkcji Recording Filter.
NCF(Noise Cut):
Tłumi dźwięki o wysokiej częstotliwości, oprócz głosów ludzkich i dźwięków o niskiej częstotliwości.
LCF(Low Cut):
Tłumi dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak odgłos pracy projektora lub wycie wiatru (ustawienie domyślne).

Uwaga

  • Po wybraniu opcji „Audio IN” w „Ext. Input Setting” funkcja Recording Filter nie działa.

Wskazówka

  • Aby anulować proces ustawiania funkcji Recording Filter, wybierz „OFF” w kroku 2.