Odłączanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB

Należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą. W przeciwnym razie odtworzenie plików zapisanych na dyktafonie może nie być możliwe w wyniku uszkodzenia danych.

  1. Podczas nagrywania lub odtwarzania plików naciśnij STOP, aby zatrzymać dyktafon.
  2. Upewnij się, że w oknie wyświetlacza nie jest wyświetlany komunikat „Accessing”.
  3. Odłącz dyktafon cyfrowy od zasilacza sieciowego USB, a następnie odłącz zasilacz sieciowy USB od gniazda zasilania.

Uwaga

  • Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci na czerwono) lub w trybie gotowości (wskaźnik pracy miga na czerwono) lub podczas uzyskiwania dostępu do danych (komunikat „Accessing” w oknie wyświetlacza) należy pamiętać o następujących zasadach, aby nie dopuścić do uszkodzenia danych:
    • Nie podłączać/odłączać dyktafonu do/od zasilacza USB, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda.
    • Nie podłączać/odłączać zasilacza USB do/z gniazda, gdy dyktafon jest do niego podłączony.