Data nagrania pliku jest wyświetlana jako „----/--/--” lub „--:--”.

  • Plik mógł zostać nagrany na modelu dyktafonu cyfrowego innym niż ICD-PX370. Format daty i godziny różni się w zależności od modelu.