Usuwanie folderu

Możesz wybrać i usunąć folder.

 1. Wybierz „ Music” lub „ Recorded Files” w menu HOME, po czym naciśnij .
 2. Naciśnijlub, aby wybrać „Folders” i pamięć, po czym naciśnij.
 3. Naciśnijlub, aby wybrać żądany folder.
 4. Wybierz „Delete Folder” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Delete Folder?”.

 5. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.

  Wybrany folder zostanie usunięty.

Jeśli wybrany folder zawiera pliki, pojawi się komunikat „Delete All Files in This Folder?”. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij, aby usunąć folder razem z plikami. Jeśli wybrany folder zawiera podfoldery, nie można usunąć podfolderów ani ich plików.

Uwaga

 • Jeśli wybrany folder zawiera zabezpieczone pliki, próba usunięcia tego folderu usunie tylko pliki niezabezpieczone, pozostawiając nieusunięty folder i zabezpieczone pliki. Przed usunięciem folderu należy najpierw usunąć zabezpieczenie tych plików. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.

Wskazówka

 • Aby anulować proces usuwania, wybierz „No” w kroku 5, a następnie naciśnij.

 • Jeśli usuniesz aktualny docelowy folder zapisywania plików, w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Switch Recording Folder”, a „FOLDER01” (domyślny folder docelowy) zostanie przypisany jako nowy docelowy folder zapisywania plików.

 • Jeśli usuniesz wszystkie docelowe foldery zapisywania plików, w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „No Folders - Creating New Recording Folder” i zostanie automatycznie utworzony „FOLDER01”.