Używanie dyktafonu jako pamięci USB

Dyktafon można podłączyć do komputera i używać go jako pamięci USB.

Aby używać dyktafonu jako pamięci USB, potrzebny jest komputer, który spełnia wymagania systemowe. Więcej informacji - patrz Wymagania systemowe .