Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu

Kiedy wszystkie przyciski dyktafonu są zablokowane, po naciśnięciu dowolnego przycisku w oknie wyświetlacza pojawi się „HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.” .

Należy włączyć stan HOLD dyktafonu przed jego ponownym użyciem.

  1. Przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku środkowego punktu.