Redukcja szumów podczas odtwarzania dla poprawy czystości głosu ludzkiego – funkcja Clear Voice

Funkcja Clear Voice redukuje szumy z otoczenia, aby głosy ludzkie były wyraźniejsze. Podczas odtwarzania głos ludzki będzie wyraźniej słyszalny.

  1. W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz „Clear Voice” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „Clear Voice 1” lub „Clear Voice 2”, po czym naciśnij.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:
Wyłączenie funkcji Clear Voice (ustawienie domyślne).
Clear Voice 1:
Redukcja szumów z otoczenia i regulacja głośności głosu ludzkiego do optymalnego poziomu w celu poprawy czystości głosu.
Clear Voice 2:
Redukcja szumów z otoczenia większa niż w opcji „Clear Voice 1” w celu uzyskania jeszcze czystszego głosu.

Uwaga

  • Podczas odtwarzania za pomocą wbudowanego głośnika lub odtwarzania plików w „ Music” funkcja Clear Voice nie działa.