Utrzymywanie średniego poziomu dźwięków (tylko modele europejskie)

Dyktafon cyfrowy ogranicza maksymalny poziom głośności, umożliwiając odsłuchiwanie nagrań przez słuchawki przy średnim poziomie dźwięków. Jeśli spróbujesz ustawić głośność przekraczającą określony poziom, pojawi się komunikat „Check The Volume Level”.