Witryny internetowe obsługi klienta

Informacje dotyczące pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdują się na następujących stronach pomocy technicznej:

Dla klientów w Europie:

http://www.sony.eu/DNA

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Dla klientów w USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Dla klientów w Kanadzie:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Dla klientów w Chinach:

https://service.sony.com.cn

Dla klientów w innych krajach/ regionach:

http://www.sony-asia.com/support

Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych nagrane pliki mogą zostać skasowane.