Głośność podczas odtwarzania z komputera jest niska lub z komputera nie wydobywa się żaden dźwięk.

  • Komputer nie ma płyty dźwiękowej.

  • Komputer nie ma wbudowanych głośników lub nie są podłączone głośniki zewnętrzne.

  • Głośność w komputerze jest wyłączona.

  • Zwiększ głośność w komputerze. (Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)

  • Możesz zmienić głośność plików WAV i zapisać je za pomocą funkcji Increase Volume aplikacji Microsoft Sound Recorder.