Nagranie jest przerywane.

  • Funkcja VOR jest włączona. Aby wyłączyć funkcję VOR, ustaw „VOR” na „OFF”.