Wybieranie trybu odtwarzania

Możesz wybrać tryb odtwarzania najlepiej pasujący do własnych potrzeb.

  1. W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz „Play Mode” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać tryb odtwarzania, po czym naciśnij.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

Normal:
Odtwarzanie plików z wybranego zakresu kolejno jeden po drugim.
Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie plików z wybranego zakresu.
1 File Play:
Odtwarzanie aktualnego pliku do końca i zatrzymanie.
1 File Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku.
Shuffle:
Odtwarzanie plików z wybranego zakresu w kolejności losowej.
Shuffle Repeat:
Wielokrotne odtwarzanie plików z wybranego zakresu w kolejności losowej.