Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy (LED)

Wskaźnik pracy można ustawić tak, by włączał się lub wyłączał podczas pracy dyktafonu.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „LED” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „ON” lub „OFF”, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:
Wskaźnik pracy będzie świecić lub migać, zależnie od wykonywanej przez dyktafon operacji (ustawienie domyślne).
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci się podczas pracy dyktafonu.