Lista komunikatów

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym przypadkowym operacjom. Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER w kierunku środkowego punktu, aby wyjść z trybu HOLD.

(Patrz Wyłączanie stanu HOLD dyktafonu.)

Low Battery Level

Nie można sformatować pamięci ani usunąć wszystkich plików w folderze z powodu niewystarczającego poziomu naładowania akumulatora. Wymień baterie (rozmiar AAA) na nowe.

(Patrz Wkładanie baterii.)

Low Battery

Dyktafon nie działa, ponieważ baterie są zużyte. Wymień baterie (rozmiar AAA) na nowe.

(Patrz Wkładanie baterii.)

SD Card Error

 • Został wykryty błąd po włożeniu karty microSD do gniazda karty microSD. Wyjmij kartę microSD i włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie znika, użyj nowej karty microSD.

 • Karta microSD jest chroniona przed zapisem.

 • Włożono kartę microSD tylko do odczytu. Z tym dyktafonem nie można używać kart microSD przeznaczonych tylko do odczytu.

Memory Full

Wolna ilość wbudowanej pamięci lub karty microSD jest niewystarczająca. Usuń kilka plików i ponownie rozpocznij nagrywanie.

(Patrz Kasowanie plików.)

File Full

Suma folderów i plików lub całkowita liczba plików osiągnęła maksymalną dopuszczalną wielkość. Nie można utworzyć więcej plików. Usuń kilka plików i ponownie utwórz plik.

(Patrz Kasowanie plików.)

Track Marks are Full

Liczba znaczników ścieżek jest maksymalna. Nie można utworzyć więcej znaczników ścieżek. Usuń kilka niepotrzebnych znaczników ścieżek.

(Patrz Usuwanie znacznika ścieżki.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

Process Error

No folder

 • Pamięć wybrana jako docelowe miejsce dla przeniesienia/skopiowania plików nie zawiera żadnych folderów. Utwórz folder i wykonaj tę operację ponownie.

  (Patrz Tworzenie folderu.)

 • Folder REC_FILE nie zawiera żadnych folderów. Utwórz folder i wykonaj tę operację ponownie.

  (Patrz Tworzenie folderu.)

No File

Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Nie ma pliku, który można przenieść lub skopiować.

No Track Marks

Wybrany plik nie zawiera żadnych znaczników ścieżek, które można usunąć. Wybranie „At All Track Marks” w „Divide” w menu OPTION również nie działa.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

W dyktafonie nie ma karty microSD. Włóż kartę microSD.

(Patrz Wkładanie karty pamięci.)

No SD Card

W dyktafonie nie ma karty microSD. „Move to SD Card” i „Copy to SD Card” w funkcji „Move/Copy File” nie działa.

Cannot Add Additional Folders

 • Liczba folderów i plików jest maksymalna. Nie można utworzyć więcej plików. Usuń kilka folderów lub plików i ponownie utwórz folder.

  (Patrz Kasowanie plików oraz Usuwanie folderu.)

 • Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderów. Usuń niepotrzebne foldery i ponownie utwórz folder.

  (Patrz Usuwanie folderu.)

Could Not Create Folder

 • Karta microSD jest chroniona przed zapisem. Odblokuj kartę microSD.

 • Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci lub na karcie microSD. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci lub karty microSD należy użyć dyktafonu.

  (Patrz Formatowanie pamięci (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder

 • Karta microSD jest chroniona przed zapisem. Odblokuj kartę microSD.

 • Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci lub na karcie microSD. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci lub karty microSD należy użyć dyktafonu.

  (Patrz Formatowanie pamięci (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony „tylko do odczytu”. Nie można usunąć takiego pliku. Usuń zabezpieczenie pliku na dyktafonie lub anuluj przeznaczenie pliku „tylko do odczytu” na komputerze.

(Patrz Zabezpieczanie plików.)

Protected Files Not Deleted

Wybrany plik jest zabezpieczony lub przeznaczony „tylko do odczytu”. Usuń zabezpieczenie pliku na dyktafonie lub anuluj przeznaczenie pliku „tylko do odczytu” na komputerze, a następnie ponownie spróbuj usunąć plik.

(Patrz Zabezpieczanie plików.)

Some Data Not Deleted

Jeśli wybrany folder zawiera podfoldery, podfoldery ani ich pliki nie zostaną usunięte.

Unknown Data

 • Dane nie są zapisane w formacie plików obsługiwanym przez dyktafon. Dyktafon obsługuje pliki MP3 (.mp3).

  (Patrz Dane techniczne.)

 • Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest możliwe.

 • Wybrany plik jest uszkodzony. Nie można go odtwarzać ani edytować.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • Nie można podzielić pliku edytowanego za pomocą aplikacji innej niż Sound Organizer 2.

 • Dane nie są zapisane w formacie plików obsługiwanym przez dyktafon. Dyktafon obsługuje pliki MP3 (.mp3).

  (Patrz Dane techniczne.)

Invalid Operation

 • Został wykryty błąd systemu plików we wbudowanej pamięci lub na karcie microSD. Formatowanie mogło być wykonane na komputerze. Do sformatowania wbudowanej pamięci lub karty microSD należy użyć dyktafonu.

  (Patrz Formatowanie pamięci (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Wbudowana pamięć ma uszkodzony blok. Nie można zapisać danych na karcie. Musisz naprawić dyktafon.

 • Karta microSD ma uszkodzony blok. Nie można zapisać danych na karcie. Wymień kartę microSD na nową.

 • Wolna ilość wbudowanej pamięci lub karty microSD jest niewystarczająca. Nie można zmienić nazwy żadnego folderu. Usuń niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie wykonaj operację.

  (Patrz Usuwanie folderu oraz Kasowanie plików.)

 • Wyczerpano wszystkie kolejne liczby dla nazw folderów lub plików. Usuń niepotrzebne foldery lub pliki i ponownie wykonaj operację.

  (Patrz Usuwanie folderu oraz Kasowanie plików.)

 • Nazwa pliku przekracza maksymalną dopuszczalną liczbę znaków. Nie można podzielić takiego pliku. Skróć nazwę pliku.

 • Tuż przed lub za punktem, w którym chcesz podzielić plik, znajduje się znacznik ścieżki. Wybranie „At All Track Marks” w „Divide” w menu OPTION nie działa.

 • Przy początku lub końcu pliku znajduje się znacznik ścieżki. Wybranie „At All Track Marks” w „Divide” w menu OPTION nie działa.

 • Nie można podzielić pliku w punkcie przy początku lub końcu pliku.

 • Istnieje plik o tej samej nazwie, który zawiera znaczniki ścieżek. Nie można przenieść, skopiować ani podzielić takiego pliku.

New File

Nagrywany plik osiągnął maksymalny dopuszczalny rozmiar (1 GB dla pliku MP3). Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie będzie nadal zapisywane w postaci nowego pliku.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Suma plików w folderze lub całkowita liczba plików przekroczy maksymalną dopuszczalną liczbę. Nie można podzielić takiego pliku. Usuń niepotrzebne pliki i ponownie podziel plik.

(Patrz Kasowanie plików.)

Same File Name Exists

Istnieje już plik o tej nazwie. Nie można utworzyć więcej niż jednego pliku z taką samą nazwą.

System Error

Został wykryty błąd systemu. Skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Próbujesz zmienić poziom czułości wbudowanego mikrofonu, kiedy do dyktafonu jest podłączony mikrofon zewnętrzny. Wartość „Built-In Mic Sensitivity” można ustawić tylko wówczas, gdy wbudowany mikrofon jest wybrany jako źródło sygnału wejściowego.

(Patrz Wybór poziomu czułości wbudowanego mikrofonu (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used

Próbujesz zmienić typ sygnału audio na mikrofon zewnętrzny, kiedy mikrofon nie jest podłączony do dyktafonu. Wartość „Ext. Input Setting” można ustawić tylko wówczas, gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny.

(Patrz Wybór typu sygnału audio i poziomu czułości zewnętrznego mikrofonu (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing

Wybrano pozycję w menu OPTION lub HOME, której nie można wykonać podczas odtwarzania. Zatrzymaj odtwarzanie i wybierz ją ponownie.

Operation Invalid While Recording

Wybrano pozycję w menu OPTION lub HOME, której nie można wykonać podczas nagrywania. Zatrzymaj odtwarzanie i wybierz ją ponownie.

Deactivated When Audio IN Used

Próbujesz zmienić ustawienie Recording Filter, kiedy wartość „Ext. Input Setting” jest ustawiona na „Audio IN”. Funkcja Recording Filter nie działa, kiedy wybrane jest ustawienie „Audio IN”.

(Patrz Wybór typu sygnału audio i poziomu czułości zewnętrznego mikrofonu (Ext. Input Setting) i Redukcja szumów podczas nagrywania (Recording Filter)).