Informacje o poziomie nagrywania

Podczas nagrywania wskaźnik poziomu nagrywania () jest wyświetlony na ekranie Record.

Jak widać na powyższym rysunku, trzy lub cztery czarne kwadraty () wskaźnika poziomu nagrywania wskazują optymalny poziom głośności nagrywania dla źródła dźwięku. Zmień orientację wbudowanego mikrofonu, odległość od źródła dźwięku lub czułość mikrofonu, aby poziom nagrywania mieścił się w optymalnym zakresie. Informacje o ustawianiu poziomu czułości mikrofonu - patrz Wybór poziomu czułości wbudowanego mikrofonu (Built-In Mic Sensitivity).

Wskazówka

  • Kiedy głośność dźwięku wejściowego jest niska, zaleca się przysunięcie dyktafonu bliżej do źródła dźwięku lub zwiększenie poziomu czułości mikrofonów.

  • Podczas odtwarzania lub w trybie czuwania możesz nacisnąć i przytrzymać REC/PAUSE, aby wstrzymać nagrywanie dyktafonu. Pomaga to wyregulować poziom głośności nagrywania zbędnych dźwięków.