Układ folderów i plików

Strukturę folderów i plików wbudowanej pamięci dyktafonu lub karty microSD można przeglądać na komputerze. Podłącz dyktafon do komputera i za pomocą aplikacji Explorer (Windows) lub Finder (Mac) otwórz „IC RECORDER” lub „MEMORY CARD”. Poniżej przedstawiamy strukturę folderów i plików:

Pamięć wbudowana

A: Folder IC RECORDER

B: Folder na pliki nagrane za pomocą dyktafonu

C: Folder zawierający plik instalacyjny Sound Organizer 2

D: Folder na pliki przeniesione z komputera

E: Dyktafon nie wykrywa żadnych folderów ani plików zapisanych na tym poziomie struktury folderów.

*1 Pliki zapisane w folderze REC_FILE pojawiają się w „ Recorded Files”, a te zapisane w folderze MUSIC pojawiają się w „ Music”. Podczas przenoszenia pliku pamiętaj, by umieścić go w folderze REC_FILE lub MUSIC.

*2 Folder zawierający pliki muzyczne będzie widoczny z taką samą nazwą na dyktafonie. Nazwanie folderów nazwami prostymi do zapamiętania ułatwi ich lokalizowanie. Nazwy folderów widoczne na powyższej ilustracji są tylko przykładowe.

*3 Dyktafon może wykrywać do 8 poziomów przeniesionych folderów z muzyką.

Wskazówka

  • Przed przeniesieniem plików muzycznych z komputera do dyktafonu dobrze jest wcześniej zapisać na komputerze informacje o plikach muzycznych, takie jak tytuły i wykonawców. Można wówczas wyświetlić informacje o pliku muzycznym lub użyć tych informacji podczas wyszukiwania pliku w dyktafonie.
  • Jeśli do pliku muzycznego nie przypisano tytułu, będzie wyświetlany z nazwą pliku z dyktafonu.

Karta microSD

Karta microSD ma inną strukturę folderów i plików niż wbudowana pamięć dyktafonu.

A: Karta microSD

B: Folder na pliki nagrane za pomocą dyktafonu

C: Folder na pliki przeniesione z komputera

D: Dyktafon nie wykrywa żadnych folderów ani plików zapisanych na tym poziomie struktury folderów.

* Pliki zapisane w folderze REC_FILE pojawiają się w „ Recorded Files”, a te zapisane w folderze MUSIC pojawiają się w „ Music”. Podczas przenoszenia pliku pamiętaj, by umieścić go w folderze REC_FILE lub MUSIC.