Podczas wyświetlania informacji o nagrywaniu

Na dyktafonie można przeglądać informacje o nagraniu, takie jak pozostały czas nagrywania, pamięć nagranych plików oraz ustawienia folderów.

Aby wyświetlić informacje o nagrywaniu w trybie gotowości do nagrywania, wybierz „REC Information” w menu OPTION, po czym naciśnij.

Dostępne są następujące informacje:

Available Rec. Time:
Pozostały czas nagrywania.
Recording Memory:
Ilość pamięci („Built-In Memory” lub „SD Card”) dla nagrywania plików.
Recording Folder:
Folder zapisywania nagranych plików.
Scene Select:
Aktualnie wybrana scena nagrywania.
Jeśli ustawienia domyślne dla funkcji Scene Select zostaną zmienione, po lewej stronie sceny nagrywania pojawi się „*”.
Informacje o ustawieniach domyślnych - patrz Ustawienia domyślne dla trybów nagrywania funkcji Scene Select.
REC Mode:
Aktualnie wybrany tryb nagrywania.
Input:
Aktualnie wybrany typ sygnału wejściowego.
Mic Sensitivity:
Aktualnie wybrany poziom czułości mikrofonu.
Recording Filter:
Aktualnie wybrany filtr nagrywania.
VOR:
Aktualnie wybrane ustawienie VOR (Voice Operated Recording).
Auto Track Marks:
Aktualnie wybrane automatyczne ustawienie znaczników ścieżek.

Wskazówka

  • W trybie gotowości do nagrywania można nacisnąć STOP, aby przeglądać informacje o nagrywaniu dyktafonu.