Korzystanie z menu HOME

Menu HOME w dyktafonie cyfrowym jest punktem wyjścia dla każdej funkcji.

Menu HOME umożliwia wybranie funkcji, wyszukiwanie nagranych plików oraz zmianę ustawień dyktafonu cyfrowego.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.

  Pojawi się menu HOME.

 2. Naciśnijlub, aby wybrać żądaną funkcję, po czym naciśnij.

  Możesz wybrać jedną z następujących funkcji:

  Music:
  Możesz wybierać pliki muzyczne zaimportowane z komputera, aby je odtwarzać.
  Aby znaleźć plik muzyczny, możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania: „All Songs”, „Albums”, „Artists” oraz „Folders”.
  Recorded Files:
  Możesz wybierać pliki nagrane na dyktafonie, aby je odtwarzać.
  Aby znaleźć nagrany plik, możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” oraz „Folders”.
  Record:
  Możesz wyświetlić ekran trybu gotowości do nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij REC/PAUSE.
  Settings:
  Możesz wyświetlić menu Settings i zmieniać różne ustawienia dyktafonu.
  Return to XX(*):
  Wybierz tę funkcję, aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed przejściem do menu HOME.

  * Funkcja, z której aktualnie korzystasz, jest wyświetlona w „XX”.

Wskazówka

 • Kiedy w oknie wyświetlacza jest wyświetlane menu HOME, możesz nacisnąć STOP, aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME.