Dyktafon cyfrowy rejestruje brzęczenie lub buczenie.

  • W przypadku umieszczenia dyktafonu cyfrowego w pobliżu zasilacza sieciowego, świetlówki lub telefonu komórkowego podczas nagrywania lub odtwarzania urządzenie może zarejestrować brzęczenie lub buczenie.

    Nie należy zbliżać dyktafonu cyfrowego do tego typu urządzeń podczas nagrywania.