Okno oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

 1. Help

  Pomoc dla oprogramowania Sound Organizer 2. W plikach pomocy można znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych operacji.

 2. Lista plików oprogramowania Sound Organizer 2 (My Library)

  Wyświetla listę plików znajdujących się w folderach My Library oprogramowania Sound Organizer 2 zależnie od wykonywanej operacji.

  Recording Files: Wyświetla listę nagranych plików.

  Pliki nagrane za pomocą dyktafonu są wyświetlane w tym katalogu dopiero po ich zaimportowaniu do programu.

  Music: Wyświetla listę plików muzycznych.

  W tym katalogu wyświetlane są utwory zaimportowane z płyty CD.

 3. Lista plików znajdujących się na dyktafonie cyfrowym

  Wyświetla listę plików zapisanych na podłączonym w pamięci wbudowanej dyktafonu lub karcie microSD.

 4. Przycisk Edit Mode

  Wyświetla okno edycji umożliwiające edycję plików.

 5. Przycisk Quick Operation Guide

  Wyświetla instrukcję Quick Operation Guide zawierającą podstawowe informacje o oprogramowaniu Sound Organizer 2.

 6. Pasek boczny (Importowanie/Przesyłanie)

  IC Recorder: Wyświetla ekran przesyłania. Wyświetlana jest lista plików znajdujących się na podłączonym urządzeniu.

  Import CD: Wyświetla okno importowania utworów z płyty CD.

  Burn CD/DVD: Wyświetla ekran nagrywania płyt.

 7. Przyciski przesyłania

  : Przesyła pliki z oprogramowania Sound Organizer 2 do wbudowanej pamięci podłączonego dyktafonu lub na kartę microSD.

  : Importuje pliki z wbudowanej pamięci podłączonego dyktafonu lub karty microSD do My Library oprogramowania Sound Organizer 2.