Wybór języka wyświetlanych informacji (Language)

Możesz ustawić język, w którym będą wyświetlane komunikaty, menu, nazwy folderów, plików itp.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Language” z menu HOME po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany język, po czym naciśnij.

    Możesz wybrać dowolny z następujących języków: Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español (hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski), Türkçe (turecki), (koreański), (chiński uproszczony), (chiński tradycyjny).

  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Uwaga

  • Liczba dostępnych opcji językowych i ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu zakupu.