Podczas nagrywania lub w trybie czuwania

Poniżej przedstawiono wygląd okienka wyświetlacza podczas nagrywania lub w trybie czuwania.

A: Podczas nagrywania

B: W trybie gotowości do nagrywania

Uwaga

 • Powyższy ekran służy jedynie celom informacyjnym. Może wyglądać inaczej niż okienko rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie.
 1. Wskaźnik stanu nagrywania

  Pokazuje aktualny stan nagrywania dyktafonu.

  : nagrywanie

  : nagrywanie wstrzymane

  : nagrywanie zatrzymane

 2. Czas, który upłynął

  Pokazuje czas aktualnego nagrywania.

 3. Wskaźnik Scene Select

  Pokazuje wybraną aktualnie scenę nagrywania.

  : Auto Voice Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

 4. Numer znacznika ścieżki

  Pokazuje liczbę dodanych znaczników ścieżki.

 5. Pozostały czas nagrywania

  Pokazuje pozostały dostępny czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.

  10 godzin lub więcej: bez informacji

  10 minut do 10 godzin: pokazuje godziny i minuty

  Poniżej 10 minut: pokazuje minuty i sekundy

 6. Wskaźnik akumulatora

 7. Wskaźnik poziomu nagrywania

  Pokazuje aktualny poziom głośności nagrywania dźwięku wejściowego w ramach informacji dla użytkownika.

 8. Docelowy folder zapisywania plików

  Pokazuje docelowy folder zapisywania plików.

 9. Wskaźnik pamięci

  Wyświetlany, gdy do zapisywania nagrywanych plików wybrano kartę pamięci.