Korzystanie z trybu odtwarzania z przepisywaniem

W trybie odtwarzania z przepisywaniem można szybko przewijać do przodu lub do tyłu w celu znalezienia konkretnego miejsca oraz używać funkcji DPC (Digital Pitch Control) do zwolnienia szybkości odtwarzania. Jest to przydatne przy przepisywaniu nagrania spotkania, itp.

 1. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „Transcription Playback Mode” w menu OPTION, po czym naciśnij.

 2. Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.

  W trybie odtwarzania z przepisywaniem dyktafonu można korzystać z następujących funkcji.

  • DPC: Możesz zmienić prędkość odtwarzania, aby łatwiej zrozumieć odsłuchiwany materiał. Naciśnij DPC (Digital Pitch Control), aby wyświetlić ekran ustawień DPC.

   Naciśnij/, aby ustawić szybkość odtwarzania, naciśnijlub, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij.

  • Easy Search: Możesz szybko wyszukiwać konkretnego miejsca na pliku, naciskając /.
  • Wyszukiwanie do przodu/ wyszukiwanie do tyłu: Możesz wyszukiwać konkretnego miejsca na pliku, naciskając i przytrzymując /.

Uwaga

 • Kiedy dyktafon znajduje się w trybie odtwarzania z przepisywaniem, nie można:

  • wybrać trybu odtwarzania.

  • włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego A-B.

  • włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymaniem przycisku.

Wskazówka

 • Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP.

 • Aby wyjść z trybu odtwarzania z przepisywaniem, wybierz „End Transcription Playback Mode” w menu OPTION, podczas gdy dyktafon pracuje w trybie odtwarzania z przepisywaniem lub gotowości do odtwarzania.

 • Aby posłuchać innych plików, naciśnij BACK/HOME, by wyświetlić listę plików, po czym wybierz plik.