Zabezpieczanie plików

Możesz zabezpieczyć plik, aby uchronić go przed przypadkowym usunięciem lub edycją. Zabezpieczony plik jest oznaczony wskaźnikiem (wskaźnik zabezpieczenia) i traktowany jako plik tylko do odczytu, którego nie można usunąć ani edytować.

  1. Wybierz plik, który chcesz zabezpieczyć.
  2. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „Protect” w menu OPTION, po czym naciśnij.

    W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Protected” i plik zostanie zabezpieczony. Podczas odtwarzania chronionego pliku w oknie odtwarzania zostanie wyświetlony symbol (wskaźnik zabezpieczenia).

Wskazówka

  • Aby usunąć zabezpieczenie z pliku, wybierz zabezpieczony plik, a następnie wybierz „Do Not Protect” w kroku 2.