Wybór plików

Plik do odtwarzania lub edycji można wybrać z poziomu menu HOME.

 1. Wybierz „ Music” lub „ Recorded Files” w menu HOME, po czym naciśnij.
 2. Wybierz kategorię wyszukiwania pliku.

  Naciśnijlub, aby wybrać jedną z poniższych kategorii wyszukiwania pliku, po czym naciśnij.

  Music: „All Songs”, „Albums”, „Artists” oraz „Folders

  Recorded Files: „Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by REC Scene” oraz „Folders

  Wybór „Folders” jako kategorii wyszukiwania pliku powoduje wyświetlenie ekranu Memory Selection. Wybierz jako pamięć „Built-In Memory” lub „SD Card”.

  Jeśli włożysz kartę microSD używaną wcześniej na innym dyktafonie cyfrowym, zostanie wyświetlona informacja „SD Card(Other Models)” razem z „SD Card”.

 3. Wybierz listę lub folder z wyników wyszukiwania, a następnie wybierz plik.

  Naciśnijlub, aby wybrać listę lub folder, po czym wybierz plik.

Wskazówka

 • Domyślnie dyktafon ma utworzony folder „FOLDER01” w „ Recorded Files”.