Dyktafon nie włącza się lub naciskanie przycisków nie działa.

  • Baterie się rozładowują. Wymień baterie na nowe.

  • Upewnij się, że baterie zostały włożone z zachowaniem odpowiedniej biegunowości.

  • Dyktafon jest wyłączony.

    Przesuń przełącznik HOLD•POWER do położenia „POWER” i przytrzymaj go, aż włączy się okno wyświetlacza.

  • Ustawiono stan HOLD na dyktafonie.

    Przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku środkowego punktu.