Wyszukiwanie do przodu/do tyłu (Cue/Review)

  • Wyszukiwanie do przodu (Cue):

    W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski zwolnij go w momencie, gdy chcesz wznowić odtwarzanie.

  • Wyszukiwanie do tyłu (Review):

    W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski zwolnij go w momencie, gdy chcesz wznowić odtwarzanie.

Rozpocznie się zwolnione wyszukiwanie do przodu lub do tyłu, które umożliwia sprawdzanie pliku słowo po słowie. Przy dłuższym przytrzymaniu przycisku wyszukiwanie do przodu lub do tyłu będzie kontynuowane z większą prędkością.