Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia dyktafonu (Auto Power Off)

Dyktafon może wyłączać się automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Auto Power Off” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany czas, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

OFF:
Dyktafon nie będzie wyłączał się automatycznie.
5min:
Dyktafon wyłączy się po około 5 minutach.
10min:
Dyktafon wyłączy się po około 10 minutach (ustawienie domyślne).
30min:
Dyktafon wyłączy się po około 30 minutach.
60min:
Dyktafon wyłączy się po około 60 minutach.