Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane głośnością dźwięku wejściowego – funkcja VOR

Dyktafon może automatycznie rozpoczynać nagrywanie, gdy poziom głośności dźwięku wejściowego osiągnie określony poziom, oraz wstrzymywać nagrywanie, gdy głośność spadnie poniżej tego poziomu.

 1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „VOR” z menu HOME, po czym naciśnij .

 2. Naciśnijlub, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij.
  Funkcja „VOR” jest ustawiona domyślnie na „OFF”.
 3. Naciśnij REC/PAUSE.

  W oknie wyświetlacza pojawi się.

Kiedy poziom głośności dźwięku wejściowego spadnie poniżej określonej wartości, zacznie migać symboli nagrywanie zostanie wstrzymane. Kiedy głośność ponownie dojdzie do określonego poziomu, nagrywanie zostanie wznowione.

Uwaga

 • Na działanie funkcji VOR wpływają dźwięki otoczenia. Wybierz poziom czułości wbudowanego mikrofonu odpowiedni do występujących dźwięków otoczenia. Instrukcje wybierania poziomu czułości - patrz Wybór poziomu czułości wbudowanego mikrofonu (Built-In Mic Sensitivity).

  Jeśli wybrany poziom czułości nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jeśli chcesz wykonać ważne nagranie, postępuj zgodnie z krokami przedstawionymi dla ustawiania „VOR” na „OFF”.

Wskazówka

 • Aby anulować proces ustawiania funkcji VOR, ustaw „VOR” na „OFF” w kroku 2.