Formatowanie pamięci (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Wbudowaną pamięć karty dyktafonu lub karty microSD można sformatować. Formatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych i przywrócenie początkowej struktury folderu w momencie zakupu.

 1. W trybie gotowości do nagrywania lub odtwarzania wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Format Built-In Memory” lub „Format SD Card” z menu HOME, po czym naciśnij.

  Pojawi się komunikat „Delete All Data?”.

 2. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.
  Pojawi się komunikat „Please Wait” i wybrana pamięć zostanie sformatowana.
 3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
  Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Uwaga

 • Do sformatowania karty microSD, która ma być używana w dyktafonie, należy koniecznie użyć dyktafonu, a nie komputera.

 • Należy pamiętać, że formatowanie wbudowanej pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych, również plików zabezpieczonych oraz programu Sound Organizer 2, a ich przywrócenie nie będzie możliwe po zakończeniu procesu formatowania.

Wskazówka

 • Aby anulować proces formatowania, wybierz „No” w kroku 2.