Komputer zawiesza się podczas zapisywania, dodawania lub usuwania pliku.

  • Kopiowanie lub usuwanie dużego pliku trwa dłużej.

    Zaczekaj, aż kopiowanie lub usuwanie zostanie zakończone.